Offshore.no er Nordens største nettavis innen olje, gass og energi bransjen.
De leverer nyheter til bransjen med fokus på norske bedrifter, aktiviteter på norsk kontinentalsokkel og eksport av norsk teknologi og kompetanse. SER Media har ansvaret for stillingsannonsering og Employe branding på Offshore.no
Offshore.no/jobbmagsinet gis ut 1 gang i året både digitalt og på trykk.
Magasinet tar for seg trendene innen jobb,markedet, rektuttering, lønn studier og ingeniørjakt blant de større selskapene relatert til olje, gass og energibransjen. Magasinet distribueres på messene og konferansene til Offshore Media Group i tilegg til relevante studie steder i Norge.